ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Згідно Статуту Громадської організації «Автори і Композитори України», Загальні збори членів Організації є вищим колегіальним органом управління Організації, до компетенції якого належить вирішення будь-яких питань діяльності Організації.